ทองเหลือง Brass

Brass

สินค้าทองเหลืองของเราส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นหลัก

จึงรับประกันคุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี

โดยเกรดที่เรามีจำหน่ายได้แก่

C2700T C2801P C3604 C4621 C6870 C86300 HBSC4C

.......................

สนใจสอบถามสินค้าจาก หจก. บ่วยกี่โลหะภัณฑ์

สามารถติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ 022347395, 022349098, 022332883, 022332884

อีเมล์ bk_lohaphan@hotmail.com

ไลน์ไอดี @bk-lohaphan

เพลากลมทองเหลือง Solid Round Bar

เพลากลมทองเหลือง C3604 Size 2mm - 152.4mm

เพลากลมทองเหลือง C3771 Size 6.35mm - 15.88mm

เพลากลมทองเหลือง JIS CAC304C C86300 Size 12.7mm - 101.6mm


สี่เหลี่ยมตันทองเหลือง Solid Square Bar

ทองเหลืองสี่เหลี่ยมตัน C3604 Size 3.18mm - 101.6mm


หกเหลี่ยมตันทองเหลือง Solid Hexagon Bar

ทองเหลืองหกเหลี่ยมตัน C3604 Size 6.35mm - 76.2mm


ทองเหลืองเส้นแบน Flat Bar

ทองเหลืองเส้นแบน C3604 

Width 6.35mm - 152.4mm Thickness 3.18mm - 50.8mm

ทองเหลืองเส้นแบน C86300 

Width 28mm - 100mm Thickness 10mm - 20mm

ทองเหลืองฉากด้านเท่า Angle Bar

ทองเหลืองฉากด้านเท่า C3604 

Size 15.88mm x 15.88mm to 50.8mm x 50.8mm Thickness 1.5mm - 3.18mm

ท่อกลมทองเหลือง Round Tube

ท่อกลมทองเหลือง C2700T 

Dia. 3.18mm - 107.95mm Thickness 0.55mm - 3.18mm

ท่อทองเหลืองใช้น้ำทะเล Aluminum Brass

ท่อทองเหลืองใช้น้ำทะเล C6870 หรือ C68700 

Dia. 6.35mm - 53.98mm Thickness 0.7mm - 2mm

ท่อทองเหลืองลายริ้ว (ลูกฟูก)

ท่อทองเหลืองลายริ้ว (ลูกฟูก) C2700T 

Dia. 19.05mm - 50.8mm Thickness 0.6mm - 0.7mm

ท่อกล่องสี่เหลี่ยมทองเหลือง Square/Rectangle Tube

ท่อกล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่าทองเหลือง

Size 12.7mm x 12.7mm to 50.8mm x 50.8mm Thickness 1.2mm - 1.5mm

ท่อกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองเหลือง

Size 19.05mm x 9.53mm to 76.2mm x 38.1mm Thickness 1.2mm - 1.5mm

ทองเหลืองแผ่น Sheet/Plate

ทองเหลืองแผ่น C2801P 

Thickness 0.1mm - 101.6mm

ทองเหลืองแผ่นใช้น้ำทะเล Naval Brass C4621P (SAMBO Brand) 

Thickness 20mm - 31.75mm

ทองเหลืองเส้นกั้นหินขัด แบบมีขาฝังและไม่มีขา

สนใจสอบถามสินค้าจาก หจก. บ่วยกี่โลหะภัณฑ์

สามารถติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ 022347395, 022349098, 022332883, 022332884

อีเมล์ bk_lohaphan@hotmail.com

ไลน์ไอดี @bk-lohaphan